Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

This month's knitting projects - Τα πλεκτά του μήνα


Many projects this month and all of them for my daughter, Rosa. Two hats, a vest and a hooded scarf for the cold days. I hope you like them.

Πολλά πλεκτά αυτόν το μήνα κι όλα τους για την κόρη μου, τη Ρόζα. Δύο σκουφάκια, ένα γιλέκο κι ένα κασκόλ με κουκούλα για τις κρύες μέρες. Ελπίζω να σας αρέσουν.

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Passenger's scarf - αντρικό κασκόλ


Finish measurements: 1,80 m. length, 22cm width


Materials

Color A: Viena, Lanas Stop, color brown-red, 1skein
Color B: Riot King Cole, shade 405, 1 skein
Color C: Elann, Pure Alpaca, color 3913 (brownish), 1 skein
Straight knitting needles, no5
A crochet hook

Pattern:

With color A cast on 180st. Purl 6 rows.
Change to color B and purl 7 rows.
Change to color C and purl 6 rows.
Change to color B and purl 7 rows.
Change to color A and purl 6 rows.
Change to color B and purl 7 rows.
Change to color C and purl 6 rows.
Change to color B and purl 7 rows.
Change to color A and purl 6 rows. Cast off all st. purlwise.

Weave in all loose ends.

Και στα ελληνικά:

Υλικά:
Α χρώμα: Viena, Lanas Stop, κεραμιδί (753), 1 κούκλα
Β χρώμα: Riot King Cole, απόχρωση 405, 1 κούκλα
Γ χρώμα: Elann, Pure Alpaca, απόχρωση 3913 (μπεζ-καφέ), 1 κούκλα
Βελόνες πλεξίματος νο5
Ένα βελονάκι

Πατρόν:
Με το Α χρώμα βάλτε 180 πόντους. Πλέξτε 6 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Β και πλέξτε 7 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Γ και πλέξτε 6 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Β και πλέξτε 7 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Α και πλέξτε 6 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Β και πλέξτε 7 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Γ και πλέξτε 6 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Β και πλέξτε 7 σειρές ανάποδη.
Αλλάξτε σε χρώμα Α και πλέξτε 6 σειρές ανάποδη. Κλείστε όλους τους πόντους πλέκοντας ανάποδη.

Με το βελονάκι τραβήξτε μες στην ύφανση της ούγιας όλες τις άκρες που περισσεύουν.

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Greek letters scarf

A gift for a friends friend... I hope he enjoys it!

Δώρο για το γιο μιας φίλης της φίλης μου της Κατερίνας. Ελπίζω να του αρέσει...

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Winter Sunrise Hat

Winter Sunrise Hat

Materials

Color A: 1 skein Riot King Cole (325 yards – 294 meters / 100gr) – You will use only a few yards from this one. Personally I used up the yarn that was left after finishing the Winter Sunrise Shawl.
Color B: 1 skein of a 3ply yarn in purple tones
Color C: 1 skein of a mohair-type yarn in green / blue / grey or whatever-you-like-tones
A circular needle (20cm) no 5
D.p. Needles, no5
A tapestry needle or a crochet hook
A st. marker
As you will need few yards from every one of the three types of yarns, this pattern is ideal for using up leftovers of other projects.

Pattern

With color A cast on 72 st. and join to knit in the round, being careful not to twist the stitches. Place marker to mark the end of the round, and continue with ribbing 2x2 for 6 rows (about 2cm or 1,5 inch.)
Change to color B and knit one round increasing 10 st. evenly (make one every 7 st.). Knit another round increasing 8 st. evenly (make one st. every 10 st.) - (that will give you 90 st.).
3rd round: *yo, k2tog*, repeat to the end
Change to color C
4th and 5th round: knit, increasing another 10 st (that way you will have 100 st. in total).
6th round: *yo, k2tog*, repeat to the end
Change to color A and continue as follows:
7th and 8th round: knit
9th round: *yo, k2tog*, repeat to the end
Change to color B
10th and 11th round: knit
12th round: *yo, k2tog*, repeat to the end
Continue as described, changing colors every 3 rounds, until your piece measures 15cm from the cast on edge. Then start decreasing:
1st round: knit
2nd round: *k2tog, k8*, repeat to the end of round
3rd round: *yo, k2tog*, repeat to the end of round
Change color and:
4th round: knit
5th round: *k2tog, k7*, repeat to the end of round
6th round: *yo, k2tog*, repeat to the end of round
Continue decreasing the same way (k2tog, k6/k2tog, k5, etc.) every 3 rounds, (changing to d.p. needles whenever you find it difficult to continue with the circular needle) until you have 5 st. left. Then cut the yarn leaving a long tail and using the tapestry needle or the crochet hook pass the yarn through the remaining stitches, pull tight and secure. Weave on all loose ends.

Υλικά:

Χρώμα Α: Riot King Cole, 1 κούκλα.
Χρώμα Β: Ένα νήμα τρίκλωνο σε μοβ-ροζ
Χρώμα Γ: Ένα λεπτό μοχέρ σε πράσινο-γκρι
Κυκλικές βελόνες (20εκ.) νο 5
Καλτσοβελόνες νο 5
Ένα βελονάκι για τα τελειώματα
Έναν κρίκο ή ένα λαστιχάκι για να σημαδεύετε την αρχή κάθε νέου γύρου.

Σχέδιο:

Με το χρώμα Α βάλτε 72 πόντους και ενώστε για να πλέξετε κυκλικά, αλλά προσέξτε να μη «στρίψουν» οι πόντοι. Πλέξτε λάστιχο 2Χ2ς για 2 περίπου εκατοστά.
Αλλάξτε στο χρώμα Β και πλέξτε ένα γύρο κάνοντας 10 αυξήσεις (πλέξτε 7 καλή, φτιάξτεέναν πόντο). Πλέξτε άλλον ένα γύρο κάνοντας 8 αυξήσεις (πλέξτε 10 φτιάξτε 1 πόντο). Έτσι θα έχετε σύνολο 90 πόντους.
3ος γύρος: *1 ζετέ, πλέξτε 2 μαζί*, επαναλάβετε ως το τέλος.
Αλλάξτε στο χρώμα Γ
4ος και 5ος γύρος: πλέξτε καλή, αυξάνοντας άλλους 10 πόντους (έτσι θα έχετε 100 στο σύνολο)
6ος γύρος: *1 ζετέ, πλέξτε 2 μαζί*, επαναλάβετε ως το τέλος.
Αλλάξτε στο χρώμα Α και συνεχίστε ως εξής:
7ος και 8ος γύρος: καλή
9ος γύρος: *1 ζετέ, πλέξτε 2 μαζί*, επαναλάβετε ως το τέλος.
Αλλάξτε στο χρώμα Β
10ος και 11ος γύρος: πλέξτε καλή
12ος γύρος: *1 ζετέ, πλέξτε 2 μαζί*, επαναλάβετε ως το τέλος.
Συνεχίστε έτσι, εναλλάσσοντας τα χρώματα και πλέκοντας 2 γύρους καλή και έναν με το σχέδιο μέχρι που το πλεκτό σας να έχει μήκος 15 εκατοστά από την αρχή (μαζί με το λάστιχο) ως το σημείο που έχετε πλέξει.Ύστερα αρχίστε τις μειώσεις:(Μην ξεχάσετε να εναλλάσσετε τα χρώματα)
1ος γύρος: καλή
2ος γύρος: *2 καλές μαζί, 8 καλή *, επαναλάβατε ως το τέλος του γύρου
3ος γύρος: * 1 ζετέ, πλέξτε 2 καλές μαζί*, επαναλάβατε ως το τέλος του γύρου
4ος γύρος: όλοι οι πόντοι καλή.
5ος γύρος: *2 καλές μαζί, 7 καλή*, επαναλάβατε ως το τέλος.
6ος γύρος: * 1 ζετέ, πλέξτε 2 καλές μαζί*, επαναλάβατε ως το τέλος του γύρου.

Συνεχίστε τις μειώσεις με τον ίδιο τρόπο (πλέξτε 2 μαζί, καλές 6 / πλέξτε 2 μαζί, καλές 5, κ.ο.κ., αλλάζοντας σε καλτσβελόνες όταν οι πόντοι θα είναι τόσο λίγοι που δε θα μπορείτε πια να πλέξετε με τις κυκλικές, μέχρι να σας μείνουν 5 πόντοι. Ύστερα κόψτε το νήμα, αφήνοντας τόσο ώστε να μπορείτε να το στερεώσετε στην εσωτερική πλευρά του πλεκτού, σφίγγοντάς το καλά. Κρύψτε όσες «ουρές» έχουν απομείνει στις ενώσεις των νημάτων και ... καλοφόρετο!

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Winter Sunrise ShawlMaterials

1 skein Riot King Cole (325 yards – 294 meters / 100gr)
Straight needles no 5
A crochet hook
4 beads in matching colors

Pattern

Cast on 3 st.
1st row: purl all st.
2nd row: p1, yo, p1 (mark this st. as central), yo, p1
3rd row: purl
4th row (and all even rows – increase as follows): 1st st. purl, yo, purl to the central st, yo, purl the central st., yo, purl to the last st., yo, purl last st. (this way you have 4 increases in every even row).
5th row: purl

Continue this way until you have 200 st. on your needles. Cast off all st. and secure.

Finish

With the crochet hook make a single crochet row all around the shawl. (If you are up to it, you can embellish more the edges of your shawl... ) Make two tassels, adding the beats you have chosen and adjust them to the two corners of the shawl.

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Anastasia scarf 2 - Παραλλαγή για την αδερφή μου!
An other version of the "Anastasia scarf" - different colours, same pattern. This one is a gift for my sister.

Ναι, είχε μεγάλη πέραση το κασκόλ Anastasia κι εκτός των άλλων άρεσε στο αδερφάκι μου, οπότε... είχαμε επανάληψη του σχεδίου. Το μόνο που άλλαξα ήταν ο συνδυασμός των χρωμάτων. Καλό κι αυτό, ε;

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Fox scarf - κασκόλ αλεπούAn other gift for a child... I improvised the pattern and it took me less than a day to finish it.

Κι άλλο δώρο για παιδί... Αυτοσχεδίασα όσον αφορά το πατρόν και μου πήρε λιγότερο από μια μέρα να το τελειώσω.

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Deer hat - Σκουφάκι με ελάφια!Σκουφάκι πλεγμένο για το γιο μιας φίλης... της φίλης μου της Κατερίνας. Η περιγραφή που είχα για τον νεαρό (13 ετών) ήταν η εξής: "ολόμαυρα μεγάλα μάτια, μαύρα μαλλιά, οικολογική συνείδηση κι ευαισθησία, συμπονετικός, εσωστρεφής...". Λέτε να του αρέσει;